Địa chỉ 1-10-22 Shinsakae, Naka-ku, Nagoya, 460-0007 JAPAN
Số điện thoại +81-52-211-7538
  +81-52-211-7539
  info@jlc-nihongo.com
JLC Language Institute in Nagoya
Cách đi từ Sân Bay Quốc Tế ChiuBu

Từ Sân Bay Quốc Tế CHIUBU

Lộ trình 1: Tuyến Meitetsu → Tuyến Tàu Ngầm Meijo

Sân Bay Quốc Tế CHIUBU (Tàu gấp đặc biệt Meitetsu)

Ga Kanayama (Tuyến Tàu Ngầm Meijo) → Ga Sakae

Khoảng 57 phút

Lộ trình 2: Tuyến Meitetsu → Tuyến Tàu Ngầm Higashiyama

Sân Bay Quốc Tế CHIUBU (Tàu gấp đặc biệt Meitetsu)

→ Ga Nagoya (Tuyến Tàu Ngầm Higashiyama)

Ga Sakae hoặc Ga Shinsakae-machi

Đến Ga Sakae khoảng 59 phút

Đến Ga Shinsakae-machi khoảng 61 phút

Lộ trình 3: Xe Bít

Từ Sân Bay Quốc Tế CHIUBU (Meitetsu Centrair Limousine Bus Meitetsu Đi đến Bus Center)

→ Khách Sạn Nagoya ToKyu

Khoảng 50 phút

Bản đồ khu vực lân cận Học Viện Giáo Dục JLC

・Tàu điện ngầm, Tuyến Higashiyama, Ga Shinsakae-machi (Từ Cổng số 1) Đi bộ 8 phút.

・Tàu điện ngầm, Tuyến Higashiyama hoặc Tuyến Meijo Ga Sakae (Từ Cổng số 12) Đi bộ 11 phút.

・Đi bộ 6 phút từ Khách Sạn Nagoya Tokyu