<Khóa Tuyển sinh>

Khóa tiến học 2 năm

Số người quy định:60 người

Kỳ Nhập học:Tháng 4

Thời hạn nộp đơn:Từ tháng 8 năm trước cho đến đầu tháng 11

One Year and Six Month Academic Advancement Course

Số người quy định:40 người

Kỳ Nhập học:40 người

Thời hạn nộp đơn:Từ tháng 2 đến đầu tháng 5

<Đối tượng tuyển sinh>

1. Là người đã hoàn tất 12 năm học chương trình phổ thông

2. Có người bảo trợ tài chính học phí và phí sinh hoạt cần thiết trong thời gian du học tại Nhật.

3. Là người có học lịch học tiếng Nhật trên 150 giờ, có bằng Nhật ngữ tương đương N5 trở lên.

4. Có ý chí và yêu thích học tiếng Nhật thật sự.

<Quy trình từ lúc đăng ký ứng tuyển đến khi nhập học>

Nộp hồ sơ tuyển sinh và chuyển khoản phí kiểm định

Vào thời hạn quy định, gửi toàn bộ hồ sơ cần thiết đến Học Viện JLC và phí xét tuyển vào tài khoản chỉ định.

Xét duyệt hồ sơ

Thực hành kiểm định và xét duyệt hồ sơ tại trường. Phát hành 'Giấy Chứng nhận nhập học', Nộp hồ sơ lên Cục quản lý nhập cảnh.

Xét duyệt của Cục quản lý nhập cảnh

Cấp 'Giấy Chứng nhận tư cách lưu trú'

Cục quản lý nhập cảnh sau khi thẩm định hồ sơ sẽ cấp 'Giấy Chứng nhận tư cách lưu trú / Certificate of Eligibility (COE)'

Nộp học phí

Gửi Giấy Chứng nhận tư cách lưu trú và Giấy phép nhập học

Nhà trường sẽ thông báo đến người nộp đơn khi nhận được 'Giấy Chứng nhận tư cách lưu trú' Người xin đơn sẽ chuyển phí nhập học, học phí... vào tài khoản ngân hàng được chỉ định. Sau khi đã xác định số tiền được nhập nhà trường sẽ gửi 'Giấy chứng nhận tư cách tại lưu', 'Giấy phép nhập học' và 'Lịch nhập học'

Xin visa

Cấp visa Tiến hành thủ tục mua vé máy bay

Xin visa nhập cảnh Nhật tại cơ quan ngoại giao tại Việt nam, đặt mua vé máy bay sau khi nhận được visa và thông báo cho nhà trường biết lịch trình bay.

Nhập cảnh đến Nhật

Nhân viên trường chúng tôi sẽ đón tại sân bay đối với học viên có nhu cầu.

Nhập học vào Học Viện Giáo Dục JLC

Hướng dẫn và bắt đầu kỳ học